1110 er en planlagt lydskulptur på Klosterøya i Skien. Stipulert åpning er vår 2021.
Skulpturen vil ha 24 høyttalere og spille verker av kjente og ukjente norske og internasjonale lydkunstnere og komponister. Prosjektet er et samarbeide mellom Steinar Moe Eiendom, Telemark fylkeskommune og Spriten Kunsthall og er en del av utsmykkingen til nye Skien videregående skole.

Prosjektet er initiert og ledet av kunstner Eirin Støen og skulpturen er tegnet av Rintala / Eggertsson Arkitekter. Notam prosjekterer og bistår med installasjon av teknisk utstyr.

Lyden oppleves lokalt inne i 1110, men siver ut i nærområdet. Musikken spilles når det er dagslys. Et verk spilles gjerne i 2 – 6 uker.

Lyden spilles av fra en Mac med Logic, Ableton Live eller ProTools. Macen står i et lite kontrollrom ca 70 meter unna 1110.

MULIGHET FOR SANNTIDSPÅVIRKNING AV LYDEN.
1110 har en rekke sensorer i tillegg til et kamera som sender sanntidsdata inn til Macen. Disse dataene er tilgjengelig som OSC og kan brukes i verket hvis en ønsker det. Dataene er også tilgjengelig via ftp. Det er også tilkoblingspunkter i 1110 som muliggjør bruk av komponistens egne sensorer.

Liste over OSC-kilder:
- optiske bevegelsessensorer
- anemometer (vindmåler)
- akselerometer på broen
- hydrofoner?

1110 kurateres av Spriten Kunsthall og Skien videregående skole.
post@1110.no.

 

1110 støttes av

KulturrådetKORO TFK Skien VGS Spriten